Mitä tarkoittaa inbound-markkinointi

Nyt käymme läpi Inboud-markkinointia. Mitä se tarkoittaa ja miten se otetaan käytännön toimiksi sisältömarkkinoinnissa. Käymme myös läpi, miten yhdistät Inbound- ja Outbound-markkinointia täydelliseksi komboksi, joka vaikuttaa liikevaihtoon positiivisesti.

Inbound- ja Outbound-markkinoinnin erot

Inbound-markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointitapaa, joka sitouttaa asiakkaat tulemaan itse sinun luoksesi. Näitä on esimerkiksi arvoa antava sisällöntuotanto, mitä sitten tarkoitetaan arvolla? Arvo on jotain mitä ihminen saa seuraamaltaan tietynlaista sisältöä, se voi olla viihdyttävää, opettavaista, auttavaa tai oivaltavaa. Inbound-markkinoinnin avulla luot luottamusta potentiaalisiin asiakkaisiin esimerkiksi opettavaisilla blogikirjoituksilla, oivaltavilla webinaareilla, kiinnostavilla somejulkaisuilla. Kun teet itsestäsi helposti löydettävän SEO-optimoinnin ja hakukonemarkkinoinnin avulla, tavoitat asiakkaat silloin kun he etsivät sinun tarjoamaa tietoa. 

Outbound-markkinointi keskittyy enemmän tuotekeskeiseen lähestymistapaan, jolloin asiakasta houkutellaan ostopäätökseen kertomalla tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä. Tällöin markkinointia lähetetään asiakkaille myös silloin, kun he eivät etsi tietoa kyseisestä tuotteesta. Outbound-markkinointia tuotetaan yleisimmin suora-, tele- ja tapahtumamarkkinointina. Outbound-markkinointi yksinään on lyhytnäköistä toimintaa, sillä tuolloin tarkastellaan yksittäisten kampanjoiden onnistumisia ja tuloksia odotetaan nopeasti. 

Alta pääset tarkastelemaan näiden kahden eroja.

Täydellinen kombo

Inbound-markkinointi on tätä päivää, kun ihmiset altistuvat mainonnalle jatkuvasti. He haluavat olla enemmän päättämässä, minkälaista markkinointia he haluavat katsoa. Inbound-markkinointiin on kuitenkin syytä sopivassa suhteessa lisätä Outbound-markkinointia, jolloin asiakas saadaan kontaktoitua esimerkiksi hänen vierailtua yrityksen sivustolla. Näiden kahden markkinointityylin ollessa sulassa sovussa, ne tukevat toisiaan ja auttavat asiakasta pääsemään markkinointisuppilossa ostopäätökseen.

Inbound-markkinointi tukee markkinointisuppilossa yrityksen tietoisuutta eli brändin tunnettavuutta ja herättää kiinnostusta asiakkaissa. Asiakas voi tehdä ostopäätöksen itsenäisesti, tai outbound-markkinoinnin avulla voidaan selvittää asiakkaan ostohalu. Tällöin puolilämmin lähestyminen antaa asiakkaalle mahdollisuuden esittää lisäkysymyksiä ja edetä myyntiputkessa.

Miten lähteä parantamaan markkinointia?

 

Tarkastele miten sisällöntuotantosi vastaa käyttäjien tarpeisiin, minkälaista arvoa tuotat heille nyt ja voitko antaa heille jotain enemmän. Kontaktoi asiakkaita, kun he ovat käyneet kotisivuillasi tai olleet sinuun muuten yhteydessä. Kun asiakas tietää sinusta ja yrityksestäsi jotain, soittaminen tai sähköpostin lähetys on tervetullut lähestymistapa.