Miten luot onnistuneen markkinointikampanjan somessa?

Nyt perehdymme miten luot onnistuneen markkinointikampanjan Metassa ja TikTokissa. Minkälaiset elementit mainoksen pitää sisältää, että sillä on mahdollisuuksia tuottaa enemmän myyntiä? Me kerromme sinulle!

Yhtenäinen markkinointiviestintä

Ensimmäiseksi on hyvä muistaa, että kaikkien markkinointikampanjoiden suunnittelu pitää pohjautua samoihin ennalta määriteltyihin vaiheisiin, jotta suunnittelu on ketterää ja lopputulos brändin ilmeen mukaista. Kun sinulla on markkinointistrategia, pohjautuu markkinointikampanjoiden suunnittelu aina siihen. Markkinointiviestinnän pitää olla brändin visuaalisen ilmeen ja äänenpainon mukainen ja yhtenäinen kanavasta riippumatta.

Nykyään asiakkaat käyttävät sosiaalisen median alustoja tiedonhakuun. Kampanjansuunnittelussa pitää ottaa huomioon, että asiakkaalla on kaikki tarpeellinen tieto kampanjasta, tuotteista ja palveluista saatavilla digitaalisilla alustoilla, kuten mahdollisessa myymäläympäristössä. 

Markkinointikampanjan suunnittelu jaetaan viiteen eri vaiheeseen, jotka ovat kampanjan tavoitteet ja seuranta, kohderyhmä, näkökulma, mediasuunnittelu ja budjetointi.

Viisi eri suunnitteluvaihetta

Tavoitteet

Mitä kampanjalla halutaan saavuttaa? On hyvä määritellä tavoitellaanko lisää myyntiä, brändin näkyvyyttä tai mielikuvien luontia asiakkaille.

Seuranta

Miten kampanjan onnistumista seurataan, ja minkälaiset mittarit ovat tehokkaimpia määrittelemään tavoitteen onnistumista. Myynnin ja markkinoinnin on hyvä tehdä yhteistyötä ja keskustella parhaimmista seurantamenetelmistä. 

Kohderyhmä

Kanta-asiakkaille markkinointi on helpompaa kuin uusille asiakkaille, koska markkinoinnin tiedossa on paljon käyttäytymiseen liittyvää tietoa. Kohderyhmän hahmottamisessa voidaan käyttää motiivipohjaista segmentointia.

Näkökulma

Minkälainen näkökulma mainokseen halutaan ja puhutteleeko se haluttua kohderyhmää?

Mediasuunnittelu & budjetti

Kampanjaan valittavat mediat tulee perustua markkinointistrategiassa valittuun mediamixiin. Retail-kampanjasuunnittelussa pitää muistaa myös, että medioiden lisäksi myymälä on tärkeä kohtaamispiste, koska kyseessä on asiakkaan matkan viimeinen ja tärkein osuus, joka ratkaisee ostaako asiakas tuotteen. Kampanjan visuaalinen ilme pitääkin näkyä asiakkaalle selvästi hänen saapuessaan myymälään.

SMART-malli 

Jotta tavoitteet olisivat konkreettisia, tulisi ne määritellä tarkasti. Tähän on olemassa yleisesti käytössä oleva malli nimeltä SMART. Sana tulee viidestä kriteeristä, joiden tulisi täyttyä asettamassa tavoitteessa: 

  1. Specific – määrittele tarkasti alue, jota haluat parantaa
  2. Measurable – jokin määrällinen tavoite tai selkeä merkki edistyksestä
  3. Assignable – tekeminen pitää aina olla jonkun vastuulla
  4. Realistic – tavoitteiden tulisi olla realistisia käytettävillä resursseilla
  5. Time-related – aseta selkeä aikataulu, jossa tavoitteisiin tulisi päästä

 

Kampanjan kotipesä 

Jokainen mainoskampanja johtaa yrityksen kotipesään, eli yleisimmin kotisivuille, kampanjan laskeutumissivulle eli tuttavallisemmin ländärille tai verkkokauppaan. Klikkejä voi ostaa kuka vain, mutta on tärkeää, että klikkailijat ovat kohderyhmääsi. Jos useat käyttäjät poistuvat klikkauksen jälkeen sivuiltasi, jokin sivustossasi mättää. Pahinta, mitä voit tehdä, on linkkaa käyttäjä suoraan etusivulle. Kampanjan kautta käyttäjässä on herätelty mielenkiintoa, mutta etusivun klikkaaminen ei kerro hänelle enää mitään lisää kyseisestä aiheesta. 

Pahimmassa tapauksessa maksat vielä mainoksesta enemmän, koska mm. Google tarkistaa sivusi yhteneväisyyden mainoksen sisältöön tai onko se optimoitu mobiilille. Google käyttää näitä kriteerinä kilpailussa muita kilpailevia mainoksia vastaan. Myös Facebook ja Twitter ovat tuomassa samankaltaista älyä algoritmeihinsa.

Googlen tutkimusksen mukaan käyttäjä muodostaa ensivaikutelman sivustasi noin 50 millisekunnissa. Ulkoasun perusteella mielikuva voi syntyä vielä nopeammin, jopa 17 millisekunnissa. 94 % ensivaikutelmista syntyy ulkoasun perusteella, joten harkitse tarkkaan teetkö sivusi itse vai pyydätkö ammattilaisen asialle.

Sivun sisältö skannataan läpi sekunneissa, joten pidä rakenne selkänä ja sisältö helposti pureskeltavassa muodossa. Johdattele käyttäjää loogisilla elementeillä kohti toivottua toimintoa. Tässäkin asiassa on parasta, jos pystyt asettumaan käyttäjän saappaisiin ja miettimään sisältöä asiakkaan näkökulmasta.

Suurin osa kävijöistä tulee siitä huolimatta poistumaan sivulta ostamatta tai ilman yhteydenottoa. Sivun käytöstä kannattaa kerätä mahdollisimman paljon dataa, jotta pystyt paikantamaan ongelmakohtia ja tekemään tarvittavia muutoksia.

Voit myös konvertoida poistuvaa käyttäjää jollain pienemmän kynnyksen aktivoinnilla. Remarketing on keino saada poistuneet käyttäjät palaamaan sivulle uudestaan.

Markkinointi Metassa ja TikTokissa

 

Voit markkinoida jo tehtyjä julkaisuja, tai suunnitella kokonaan uuden mainoksen. Teet kummin vain, on tärkeää huomioida oikeanlainen kohderyhmä, mainoksen haluttu näkökulma, seuranta ja kampanjalle oleellinen ländäri.

Jotta voit markkinoida Metan kanavissa, täytyy yritykselläsi olla Facebook- ja/tai Instagram-tili, TikTokissa voit markkinoida vaikka sinulla ei tiliä siellä olisikaan! Ennen isompaa panostusta TikTokin sisällöntuotantoon, on helppo kokeilla markkinoinnin onnistumista ilman tiliä. Lue lisää TikTok-markkinoinnista täältä.