Mitä tarkoittaa inbound-markkinointi

Nyt käymme läpi Inboud-markkinointia. Mitä se tarkoittaa ja miten se otetaan käytännön toimiksi sisältömarkkinoinnissa. Käymme myös läpi, miten yhdistät Inbound- ja Outbound-markkinointia täydelliseksi komboksi, joka vaikuttaa liikevaihtoon positiivisesti. Inbound- ja Outbound-markkinoinnin erot Inbound-markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointitapaa, joka sitouttaa asiakkaat tulemaan itse sinun luoksesi. Näitä on esimerkiksi arvoa antava sisällöntuotanto, mitä sitten tarkoitetaan arvolla? Arvo on jotain […]